3 bước kích hoạt dữ liệu nguồn gốc sản phẩm

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu nguồn gốc hàng hóa
Dữ liệu nguồn gốc hàng hóa của bạn vô cùng quan trọng. Nó giúp cho khách hàng biết đến các thông tin về bạn và hàng hóa của bạn. Dữ liệu càng chi tiết thì khách hàng nắm bắt được càng nhiều thông tin về hàng hóa và càng hiểu nhiều hơn về bạn và sản phẩm của bạn.
Dữ liệu về hàng hóa có thể là lời mô tả, hình ảnh trực quan, video, các thông số cần thiết của sản phẩm.
Bạn nên chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết cho dữ liệu của bạn, tốt nhất là dùng hình ảnh trực quan hoặc video để nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao thương hiệu cũng như uy tín của bạn trong mắt người tiêu dùng.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống
Hãy ấn vào đây để đăng nhập. Bạn cần phải đăng nhập hệ thống trước khi tạo nội dung truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi để đăng ký.

Bước 3: Đăng tải dữ liệu lên hệ thống
– Dùng điện thoại quét mã QR để chuyển đến địa chỉ trang dữ liệu.

– Sau khi quét mã để truy cập vào trang dữ liệu, chúng ta ấn vào hình cây bút để cập nhật dữ liệu nguồn gốc sản phẩm

Sau khi ấn vào hình cây bút, trình soạn thảo dữ liệu nguồn gốc sản phẩm sẽ hiện ra. Ở đây chúng ta có thể cập nhật nội dung dữ liệu về nguồn gốc sản phẩm.

Hãy chú ý dấu cộng “+” nhỏ trong vòng tròn. Dấu cộng này tích hợp mọi đối tượng để soạn thảo bài viết của bạn

Sau khi ấn vào dấu (+) nhỏ, màn hình sẽ hiện ra rất nhiều mục và đối tượng phục vụ cho soạn thảo bài đăng. Dưới đây là một số mục thường dùng:
1. Đoạn: thêm 1 đoạn văn
2. Ảnh: thêm ảnh
3. Tiêu đề: thêm tiêu đề cho đoạn văn
4. Nhúng youtube: nhúng video từ youtube
5. Nhúng facebook

Sau khi bổ sung, cập nhật dữ liệu về nguồn gốc sản phẩm chúng ta ấn vào nút cập nhật để kích hoạt mã QR

Vậy là chúng ta đã hoàn thành kích hoạt dữ liệu nguồn gốc sản phẩm. Về sau khi mã QR này được người tiêu dùng quét thì họ có thể xem được nội dung nguồn gốc sản phẩm mà chúng ta đã cập nhật